Kvalitetssikring for alles bedste

Kvalitetsstyringssystem med versionsstyrede procedurer, instruktioner samt kontrol– og testskemaer. Vi gør meget ud af sikring af kvalitet, og systemet opdateres løbende for altid at kunne opfylde kunde– og myndighedskrav.

 

 

Som et led i firmastrategien har vi valgt at optimere vor kvalitetssikring med et decideret kvalitetsstyringssystem med versionsstyrede procedurer, instruktioner samt kontrol– og testskemaer. Dette system er udarbejdet for at imødekomme netop de krav der stilles fra den farmaceutiske industri. Systemet opdateres løbende med henblik på altid at kunne opfylde kunde– og myndighedskrav. Alle medarbejdere undervises løbende i dette kvalitetsstyringssystem.

Til teknisk dokumentation, konstruktionstegninger etc. anvendes AutoCAD samt 3D tegneprogrammet Solid Edge. I forbindelse med modtagekontrol af komponenter til anlæg med høje krav til overfladeruheder, foretages ruhedsmålinger i kundebestemt omfang. Vi kan foretage ruhedsmålinger ned til lysninger på ø 2,5 mm. Omfanget af vor kvalitetssikring tilpasses altid til kundens ønske.