Pressemeddelelse
04.09-2023

Wicotec Kirkebjerg opkøber virksomheden M.D. Rustfri

Med opkøbet bliver pharmaområdet Clean Utility en integreret del af kerneforretningen, og den landsdækkende teknikentreprenør og servicepartner står dermed endnu stærkere på markedet for pharma og industri med et både bredere og dybere kompetencegrundlag.

M.D. Rustfri er specialister inden for pharmaindustriens Clean Utility-område med kunder som Novo Nordisk, Bavarian Nordic, Lundbeck, Fujifilm. Virksomheden projekterer og udfører rustfrie rørinstallationer og tankanlæg, der opfylder strenge hygiejne- og kvalitetsstandarder til blandt andet rent vand, sterile gasser, proceskemikalier og væsker til injicerbare produkter.

Som led i Wicotec Kirkebjergs strategi om at styrke forretningen gennem blandt andet opkøb, sikrer købet af den specialiserede virksomhed en stærkere positionering på markedet for pharma og industri.

– Med opkøbet af M.D. Rustfri byder vi velkommen til et hold dygtige medarbejdere, som kommer med unikke kompetencer inden for Clean Utility-området. Dermed supplerer og udbygger vi de dedikerede kompetencer, vi allerede har i datterselskabet Holmskov Rustfri, og i kombination med vores øvrige tekniske kompetencer kan vi fremover tilbyde vores kunder tværfaglige helhedsløsninger inden for pharmaområdet i form af både Black Utility, Clean Utility, el, VVS og ventilation og med en høj grad af egenproduktion, siger adm. direktør i Wicotec Kirkebjerg Brian Ludvigsen.

M.D. Rustfri er stiftet i 1999 og er siden da ekspanderet støt. I 2022 havde virksomheden en omsætning på knap 125 mio. kr. og godt 60 medarbejdere samt tilknyttede ressourcer. De 800 m² produktionslokaler samt nybyggede kontorfaciliteter er placeret i udkanten af Køge. En lokation der udgør en ideel placering i forhold til at kunne nå farmaceutiske virksomheder i hele Øresundsregionen.  

Hos M.D. Rustfri ser man frem til nye udviklingsmuligheder som en del af Wicotec Kirkebjerg-koncernen:

– Vi har arbejdet målrettet med at udvikle M.D. Rustfri over årene og har i den sammenhæng vækstet forretningen betydeligt. Opkøbet sker med udgangspunkt i et generationsskifte i ejerkredsen, men bygger også på ambitionerne om at tage M.D. Rustfri til næste niveau. Ved at blive en del af Wicotec Kirkebjerg-koncernen, skaber vi et solidt fundament for yderligere udvikling og vækst med øget økonomisk styrke og tværfagligt samarbejde på tværs af koncernen, siger daglig leder i M. D. Rustfri Michael Laukeland.

M.D. Rustfri fortsætter uændret under samme navn og CVR-nummer som et selvstændigt datterselskab i Wicotec Kirkebjerg-koncernen fra samme lokation som hidtil. Michael Laukeland fortsætter som daglig leder af virksomheden, og Henrik Jørgensen fra Wicotec Kirkebjerg-koncernen indtræder som direktør.

Købet forudsætter godkendelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, før det falder endeligt på plads.

Wicotec Kirkebjerg er en landsdækkende teknikentreprenør og servicepartner med fokus på markederne byggeri, industri og infrastruktur inden for kompetencerne el, VVS, ventilation og anlæg. Virksomheden har 1400 medarbejdere og omsætter for mere end 2.3 mia. kroner årligt. Wicotec Kirkebjerg ejer datterselskaberne E. Klink A/S, Holmskov A/S, Jysk CTS og nu M.D. Rustfri.